18 Februari 2008

Pindahan maring Batam

Dong kae inyong wis crita ya detinggal ramanefatih sewulan maring jayapura. Lah awal wulan Februari 2008 critane ramanefatih pindah guli nyawah neng batam, wong inyong karo Fatih esih neng ndesa dadi mengko methuk ramane neng jakarta nggone bibine inyong. Rencanane mengko ramane nusul ngonoh kaya kuwe. Ora denyana ora dekira mbarang teka maring Jakarta malah udan gede pisan sedina sewengi. Hobine Jakarta nek udan kaya kuwe ya banjir, Alhamdulillah nggone bibine ora kebanjiran. Inyong nonton berita neng TV, jerene lapangan montor mabur Soeta detutup sementara sebabe cuacane ala. Inyong ya dadi was2, wong dina kuwe ramanefatih mabur kang Jayapura maring Jakarta. Tek tunggoni tilpune deneng ora moni2, mbok menawa ramane tilpun. Inyong njajal tilpun nganah ya ora nyambung, jan tambah kebat kebit atine. Ndilalah neng TV ana no tilpun bandara, dadi inyong njalal tilpun meng nganah takon apa pesawat sekang Jayapura wis mudun, dejawab jere lagi mudun disit neng Semarang, wis mandan lega atine. Ora let suwe ramane tilpun jere tekan Jakartane telat nunggoni lapangan montor mabure dibukak maning. Alhamdulillah jam 18.00 wib ramane tekan Jakarta. Tekan ngeneh masalaeh urung rampung, gara2 banjir ora nana taksi apa Damri sing bisa njujugna maring kota, alhasil ramane ora sida maring nggone bibine inyong, nginep neng bandara, inyong sing nusul nganah. Gara2 banjir maning inyong telat tekan bandara, ketinggalan pesawat. Inyong dadi ngresula dewek, jan inyong tah emoh kon urip neng Jakarta "cape deh". Akhire olih pesawat sore, Alhamdulillah bisa tekan Batam. Welcome to Batam...