02 Maret 2008

Carane wudhu sing bener miturut Rosululloh

1. Niat wudhu neng njero ati (ora de lafalna, sebab rosululloh ora tau nglafalna niat)
2. Ngucapna "bismillah"
3. Ngumbah tlapakan tangan ping telu
4. Kemu lan nyerot banyu karo irung bareng2 trus de semprotna ping telu
5. Ngumbah rai ping telu
6. Ngumbah tangan ping telu (sekang pole jenthik tekan sikut)
7. Ngusap sirah lan kuping ping siji, carane yakuwe sarana nelesi tlapakan tangan trus di usapna sekang ngarep (wates normal thukule rambut) tekan githok terus de labasna ngusap kuping (tlunjuk de lebokna bolongan kuping terus jempole ngusap bagian jaba kuping)
8. Ngumbah sikil ping telu ( sekang jenthik sikil tekan entho2)
ndhisitna sing tengen timbang sing kiwe

(terjemahan bebas sekang buku "kunci ibadah praktis menurut tuntunan Rosululloh" terbitan hikmah ahlussunnah)