10 Oktober 2008

Ramanefatih keracunan eMPe

Jan kawit wingi ramanefatih mbuh agi ketemper sengtan endi, kawit esuk tekan mbengi koh ketungkul usrek ingternetan baen, nyong sing penangsaran mbanjur baen melu niliki jan jane anu agi usrek ngapa, oalah jebule dheweke lagi jonjangan neng MP karo kanca batire sekang milis banyumasan, malah kae ana siji sing de jek ngeneh yakuwe kang sumarno wijaya sing dadi juragan anthurium neng mbekasi (kesuwun ya kang wis gelem ngendhong), nyong trus niliki buku tamune ramane sing neng MP jebul sing wis ngendhong ya lumayan akeh tapi mbarang tek waca siji2 jebul ya anu sing ngisi [tanpa "ng"] mung kanca glothakan neng milis karo ngapakdotcom thok hehe, trus nyong niliki posting bloge malah nlangsani pisan, tembe telu tulisane cindhek cindhek maning, jajal siy ngonoh rika tilik dewek ming umaeh ramane neng http://ramanefatih.multiply.com wagu pisan toli

NB: kanggo ramane-> mulane nek arep ngeblog konsultasi dhisit karo inyong ngko dadi ora ngisin isina heheh

07 Oktober 2008

MLM ?

Nggethingi nek agi de prospek, yaqin !

04 Oktober 2008

Sayah

Bada keloro wingi dina kemis nini karo kakine bocah alias mertuane inyong pada teka. Sekang purakerta numpak sepur logawa mangkat jam 7 esuk tekan jember jam 12 mbengi. Ndeyane ya pada karo wong2 liyane anggeran arep ketekan mertua mesti ithek nyiapna segalane,wiwit pangane ngasi nggon turune. Wong inyong anu nembe pindahan neng jember ya urung duwe apa2,nyiapna nggon turu kepeksane ya kur nggelar kasur palembang karo karpet thok. Biasa angger sedina dinane kur gradhak grudhuk wong papatan, siki ketambahan wong papat maning. Sing biasane adhang cukup rong kaleng, siki tambah dadi nem kaleng. Sayah...sayah...wingi sedina med apa2 ketemu dewek,mulai umbah2 klambi bocah sing njlimet lembut2,klambine inyong dewek karo ramane,ngurusi bocah,umbah2 grabah,terus ndlendeng pegawean ora rampung2. Dasar penyakite wong wadon,angger wis keselen ya lambene ndrememel ora mandeg2. Sapa maning sing olih semprotan nek udu ramane,apa enggane kon nyemprot mertuane ya ora patut pisan mbok. Genah lagi kesel2 dewek enggane langka sijia sing merek ngrewangi,lah dalaaah jadilah mbokefatih seperti pembantu di tempat sendiri. Bunek??? ya jelas...sapa wonge sing ora mangkel, gondok basa kerene. Bar maghrib inyong lagi umbah2 klambine maryam sing mambu pesing karo masang rai njekuthem,uthuk2 ramane teka "maksud hati" arep ngrewangi,wis kadung gela inyong banjur semaur "lah ora usah" wesss olih jawaban kaya kuwe ya ramane kebeneran pisan,jenggirat langsung menyat maning lunga jagongan karo dopokan maning. Nasib...nasib...ketekan mertua seminggu kaya setaun dadine. Tuluuung...

01 Oktober 2008

Alhamdulillah

Bena ora nganggo klambi anyar
Bena ora nana gorengan gedhang
Bena ora gawe jenang ketan
Bena ora sedia sirop lan limun
Bena ora nyembeleh basur apamaning ayam
Bena ora teyeng bali ndesa
Alhamdulillah nyong sekeluwarga teyeng badan kanthi sumringah !