28 November 2008

Ramanefatih bujang maning !!!

Jan nyong gumun karo mandan kegugu pisan nek maca ktp ne ramanefatih sing anyar tembe gawe dadakan rega selawe ewu, udu gara2 potone sing keton tambah nggantheng ujarku (aja geer ramane...) tapi gara2 tulisan "pelajar" neng nggon pekerjaan lan tulisan "belum kawin" neng nggon status, apa sing gawe matane blerengen ndean yah, wong anu tanda tangan be mung gluweran karo clekunthengan thok mangsa ndarani pelajar trus anak be wis loro mangsa detulis belum kawin, jan ora mutu blass kiye tah, apa ndangan2 ana mangsud liya kiye yah, awas mengkoh nek wani macem2 modal ktp bujange rika ramaneee...eh..., orek2 karo spidol mengkoh untune heheh

12 November 2008

Crita maning

Nyambung crita sing wingi...
Bar sambutan meriah sekang keluarga ibu kos, banjur njaluk kunci terus mlebu kontrakan. Weleh...weleh...ya ampyuuun...busyeeet...buju buneng...kamare super berantakan kaya kapal pecah, kabel pating sraweng, kasur cilik wis kèmpes, ana tv cilik wis modele jadul ningkring sèkènane neng nduwur peti bekas kiriman barang maning. Terus ndeleng meng mburi, lah lewih nlangsani maning, piring mung siji kuwe be hadiyah tuku mie, gelas plastik,karo sendok letoy, hiks sedih inyong. Agenda pertama beres2 umah,terus tuku2 keperluan umah, lah mbarang kuwe wis keton wujud umah, rapi lan ana barange, ora keton suwung. Bar ngaso, terus kenalan karo tangga2ne, ana bu de & pak de Ali (anake: tania), bpk & ibu Joko Wachyono (anake: happy,ratna,aldy. Putune: rafa,rafi rung lair),tante leni & om jhoni, pak amin & mba tini (anake: naya), pak alfin & mama caca. Umah kontrakane inyong kaya villa, neng nduwur bukit, angger ndeleng meng njaba keton bukit2 sing neng ngisore ana segara pasifik, lurus karo jendela ngarep umah bukit polimak sing ana tulisane JAYAPURA CITY sing gede banget. Dasar inyong karo ramane seneng klayaban, angger ana dina prei muter2 montoran maring ndi bae. Wis tau mubeng kota, maring pasar ampera, manjat meng daerah angkasapura liwat dok 9...tanjung ria terus mudune liwat dok 5 atas. Maring waena andon mangan bakso nuklir sing neng pertelon seuwise markas zenit tempur, meng hamadi ndeleng pantai karo mangan lalap ayam neng warung biru ngarep markas lantamal, mangan soto lamongan neng pantai dol 2, paling adoh ya meng koya timur langka tujuan sing jelas kur kluyuran ben ngerti daerah. Sing tek klangeni panganan neng Jayapura ya kuwe papeda karo bubur manado, apa maning nek sing gawe ibu kos mak nyuzzz, ibu kos ku genah jempolan angger urusan masak2 (mbokefatih jempolan angger urusan mangan2 kyaaa...). Neng Jayapura mulai sekang wong sijian (ramane thok), wong loroan (karo inyong), ngasi wong teluan (ketambahan fatih) akeh banget kenangan super manis. Sayange ramane depindah guli macul, dadi "dengan berat hati" tèk tinggalna alam papua sing eksotik, moga2 mbuh kapan nek jodo bisa ngidhek tanah papua maning.
*langsung merem...turu mbengi*

10 November 2008

Anu lagi pengin crita thok...

Embuh kenang apa
Embuh karepe sapa
Sing jelas krasa!!!
Nyilih basane ramane dong ganu nembung mbojo inyong (sit suiiii...i...i...t). Embuh kenang apa koh ijig2 pengin nulis crita, embuh karepe sapa (halaah sing jelas ya karepe inyong dewek), sing jelas krasa kangen karo....Kota Jayapura. Taun 2006 Wulan Agustus tanggal 4 dina Jum'at jam 14.00
WIB wong loroan karo ramane ngebis Handoyo tujuan Surabaya. Tuku tiket neng terminal Purwokerto rega Rp 75.000 per wong, lumangyan murah tapi bis karo pelayanane apik. Olih jagongan mburi dewek pojok perekan karo lawang bis. Urung ana Fatih urung ana Maryam pokoke esih sireng sireng rung ana sing cewewetan nggangguni. Jam 18.00 WIB tekan terminal Jogjakarta bise mandeg, aweh kesempatan penumpang kon pada isoma. Mandan BT nunggoni suwe ngasi jam 20.00
WIB bise nembe mangkat maning. Anu ra ngerti dalan apa maning wengi, wis gutul endi ya ngerti, ngorok bae siy huenaaak, tangi2 wis neng Sidoarjo jam 4 esuk, mudun, terus nggolet penginepan sing perek karo lapangan montor mabur Juanda. Lumangyan maning olih penginepan judule ANDIKA tarif Rp 75.000 sedina per wong. Nyewa penginepan kur andon leyeh2 "rehat sejenak" nunggu jam mabur sorene. Bar sholat 'ashar langsung cek out (ya elaaah kaya nginep neng hotel berbintang...bintang neng langit bae...) ngurus ini itu...ngetan ngulon...beres... kari njagong nunggu mabur, Jayapuraaa inyong teka...transit disit ding neng Jakarta 2 jam. Nembe pertama numpak motor mabur diledeki neng ramane, ati2 mbok mabok lah mengko ngisin2na. Alhamdulillah ora mabok, tapi dadane krasa ser...ser..an kaya agi numpak ombak banyu neng pasar malem, kupinge krasa budeg. Lah embuh anu kademen AC, slimutan terus ngorok. Neng njaba peteng ndedet ra weruh apa2. Wis esuk, srèngengene wis ngetokna raine (halah mboke apa ya srèngenge nduwe rai) transit sedela neng Biak...jam 7.00 WIT Alhamdulillah tekan Jayapura. Pas metu sekang bandara, wadoooh deneng dejemput karo kol gowak (pick up), ramaneee apa langka sing mandan elit sèmènding lah. Sekang bandara Sentani tekan kota Jayapura kira2 sejam, ngliwati dalan menggak menggok manjat temurun, sisih kanan segara pasific sisih kiri gunung2. Tekan Abepura detidokna neng mas Indri (sing njemput) saga mall, mall paling gede pas kuwe (rung ana Sentani City Square). Liwat Kotaraja, Skyland, Entrop, Polimak, nembe tekan kota Jayapura. Sekang kota teruuus maring ngalor liwat UNIYAP (Universitas Yapis Papua), dok 5 atas, stadion Mandala, dok 8 bawah, terus manjat meng nduwur dok 8 atas. Tekan umah kontrakan, wis desambut neng keluargane ibu kos. Bapak ibu Joko Sumaryono, Eko, wulan, lan mbah putri (siki wis seda). Wes mulai miwiti babagan urip anyar karo sing jenenge Tohid Al Muslim alias ramane. (critane bersambung, ramane wis bali macul)