15 Januari 2009

Sakinah

Nyuwun sewu kye inyong kur arep nulis thok...pengen crita...angger ana sing ora seneng karo tulisane inyong ya gageyan di “close” bae blog e inyong. Ora nguja anding wingi mbengi, biasa lagi mlaku2 neng internet koh nemu tembung TA’ARUF eh njajal tek bukak, jebul isine anu tulisan komentar2 soal sinetron Ta’aruf . Mandan tertarik komen2 ne ya ana sing mandan karo nggrundel, kesuh, tapi ya ana sing ndukung alias penggemar berat sinetron kyeh. Inyong karo ramane genah ora ngingu TV dadi ora ngerti ana sinetron kaya kiye sing rame dadi bahan pembicaraan , ya siki mbuh kuwe sinetrone wis bubar apa urung, inyong kur arep komen semending karo tokoh utama wadon sing dijenengi SAKINAH sing dadi tokok e asline jenenge Razz Florean (kye inyong ngerti ya sekang internet). Dicritakna wong wadon kye muslimah berjilbab tur nganggo cadar (kye sinetron kena pengaruh booming film AAC apa yah???) ningkah karo wong lanang jenenge FAUZAN sing dadi Sahrul Gunawan, anu ora berdasar cinta (Apamaning pacaran???) dadine rumah tanggane runyem ora harmonis (sing harmonis ya mboke karo ramane Fatih he..he..). Sengertine inyong neng dunia nyata akeeeeh banget wong sing ningkah anu kenal sedela istilaeh basa wong2 kuwe ta’aruf ya Alhamdulillah pada lancar2 bae, kuwe sebab ningkah e nggolet ridho Alloh semata. Eh balik maning Sakinah, inyong maca neng internet kyeh, dicritakna bar pegatan karo Fauzan langsung ningkah karo dr.Ruben trus meteng, akhire ora ngerti ramane sapa. Lah angger neng dunia nyata, wong sing kaya Sakinah kuwe semending mending ya mestine pernah melu ngaji, masa ora ngerti masalah masa iddah (kye sing akeh diprotes penonton), nembe bae pegatan koh langsung kawin maning karo wing liya, wong bodo, sing ora sekolah duwur istilaeh wong awam be ya ngerti karo bab masa iddah. Terus maning (esih maca sekang internet) Sakinah mbukak cadar e neng ngarep wong lanang udu bojone apa mahrom e????? Neng dunia nyata inyong yaqqqqin nek sing tau melu ngaji ora kaya kuwe. Lah maning kyeh, inyong ndeleng neng internet, lagi pas pengantenan si Sakinah kye nganggo klambi kebaya, kudung modern warna putih kaya Inneke tapi koh nganggo cadar????? Aneh!!!! Sengertine inyong wong sing kaya Sakinah kuwe angger lagi mantenan ya tetep nganggo klambi longgar istilaeh klambi abaya, trus tetep kudungan gede, dadine ya aneh mbok ndeleng klambi sing dinggo Sakinah???? Inyong be ya gemuyu dewek Inyong kur aweh nasehat maring sing tukang gawe crita sinetron kuwe, mbok iya angger arep nguripna tokoh kye ditiliki ndisit neng dunia nyata biasane kepriwe, dadi angger wis diunggahna neng sinetron ora ganjil tur akeh sing protes, ya jelazzz bae akeh sing protes (termasuk inyong), ora..ora..inyong ora nyalahna Sakinah (mbak sakinah aja jengkel karo inyong!!!) inyong 100% nyalahna sing gawe crita, critane wagu, ora pas karo kenyataan, inyong jengkel kyeh, apamaning maring penggambaran tokoh sakinah e, njajal ra usah digawe tokoh nganggo cadar, cukup nganggo kudung thok, nganggo cadar gitu loh (basane cah2 gaul) dicritakna kaya kuwe, inyong ora rila...inyong ora rila...inyong telat yah guli ngerti masalah kiye, ya sepisan maning genah inyong ra nduwe TV ya ora tau ngikuti sing jenenge sinetron, apamaning sinetron Indonesia sing biasane kur nguber peringkat duwur thok. Ganengan sih ya pas lagi inyong karo ramane bali meng ndesa numpak sepur logawa, ana tukang ngamen, karo liwat karo ngomong ana Sakinah...ana Sakinah...lah inyong anu ora mudeng ya meneng bae, pikire inyong kae wong mbuh ngomong apa...mangsude apa...mbarang inyong ngerti oooooh kae toh mangsude....(mangsude apa mboook????) mbuh lah..wis..wis..bubar..bubar..

14 Januari 2009

Latung oh latung....


Minyak gas...lengo gas...lenga latung...minyak tanah...jeneng beda-beda tergantung neng daerah endi tapine barange pada, angger inyong sih biasane ngarani lenga latung (wong Banyumas sih...). Kye inyong arep crita, ora nana angin ora nana udan ujug2 koh inyong diwei ngerti angger mulai wulan Januari 2009 lenga latung neng komplek nggone inyong arep ora nana, agen mitan neng ngarep umahku ngomong wulan Januari wis ora dijujugi maning. Dong agi inyong nembe sekitar sewulan neng Jember dijaluki KK nggo pembagian kompor karo tabung gratis kang pemerintah, tapine wong nembe bae pindah esih beres2 ketambahan terus babaran Maryam ya ramane urung sempet gawe KK karo KTP, alhasil ya ora olih jatah kompor gas karo tabung cilik 3 kg. Ganu tah niate arep tuku sing 12 kg kaya sing dong neng Batam, tapi takon2 jere regane sekitar 600 ngasi 700 ewu, lah eman2 pikire inyong karo ramane, kae tabung sing neng Batam arep digawa meng Jember ya kepriwe carane, numpak pesawat mbok ora olih nggawa tabung gas, mengko nek meledak lah inyong kon tanggung jawab, akhire tuku kompor Hock neng Pasar Tanjung Jember, pira yah lagi kae regane inyong klalen, pas semono lenga latung esih lancar, tuku ya ora usah adoh2, neng ngarep umah agen e, regane dong kae esih 3250 seliter e.Eeh wingi lagi wis mlebu wulan Januari, pada crita2 jere wis 5000 seliter e, waduh payah pisan kyeh, untunge lagi wulan Desember pas diomongi lenga latung arep ora dijujugi maning inyong tuku 10 liter sisan, regane wis 4200. Inyong nek tuku 10 liter bisa ngasi sewulan lewih nembe entong, lah wong anu paling nggo masak, nggodog banyu nggo ngisi tremos karo nggodog banyu nggo adus Maryam, ngasi bakul lenga latung e be gotak, kye mboke ngirit temen yah, ora sering tuku lenga latung, ora tau masak apa? He..he..ngirit jere pangkal sugih ya...asal aja dadi ngirit sebab pailit duit he..he..he..Lah ya kepriwe maning wong lenga latung wis ora lancar, nek ana regane ya larang, ndilalah ramane ditawani neng kancane tuku tabung gas 12 kg, bareng2 rombongan dadi mandan murah 500 ewu, ya ora pa pa lah, kari tuku kompore mengko. Sementara siki kompor Hock e esih dinggo sebab lenga latung e esih kira2 5 liter, jarang masak wong anu ramane ora neng ngumah, seringe tuku sing wis mateng bae. Iseng2 sih inyong takon, lah lenga latung ora nana sih pada maring endi, jere angger wong2 sing neng kota Jember siki arep dikon nganggo kompor gas kabeh, lah lenga latung di dol neng desa2 pinggiran sing jere esih pada nganggo kompor biasa. Tapi ujarku ya epektip, lah buktine wingi arep ana sing ngedol kompor gas karo tabung jatah, jere esih wedi nganggo kompor gas, lah siy kepriwe, anu gratisan koh didol???? Didol rega 175 ewu, ya bathi mbok?? Ramane wis karus tuku tabung gede, kuwe arep dituku kompore thok ora olih, ya wis mending tuku neng toko bae, tambah semending wis olih kompor gas sing loroan. Mengko2ne kompor Hock e pensiun, mlebu maring gerduse maning, eh mbok menawa lenga latung regane mudun maning tur gampang digolet.

13 Januari 2009

Umah kontrakan...umah kenangan...


Kye umah kontrakan pertama sing neng Jayapura, nggon bulan madu...nggon Fatih lair...PERUMAHAM BUMI TERATAI INDAH (PERUM SOSIAL) DOK VIII ATAS

Kye umah kontrakan keloro sing neng Batam, ora sempat moto, dadi diunggah sekang web e sing nduwe perumahan...PERUMAHAN BUKIT PALEM PERMAI BATAM CENTRE

Kye umah kontrakan ketelu sing neng Jember, siki esih manggon neng kene...nggon Maryam lair...PERUMAHAN KEBONSARI INDAH


Umah kontrakan kepapat, Perumahan Taman Gading Blok GG 20 Tegal Besar Jember Jawa Timur....pindah sekang perum kebonsari indah per 20 Juni 2009

10 Januari 2009

Bedane Fatih karo Maryam

Pertama
Fatih : Jelas kye anak inyong mbarep lanang sing Masya Alloh gagah
Maryam : Anak inyong keloro wadon sing Masya Alloh maniiiiiz

Keloro
Fatih : Laire neng Jayapura Papua, neng RSAL Lantamal IX Hamadi, neng kamar VIP sing dipane nganggo remot he..he..
Maryam : Lair neng Jember Jawa Timur, neng bidan Sri Murtini Kebonsari (levele mudun, ngarah sing perek umah, RS rujukan global asuransi adoooooh)

Ketelu
Fatih : Lair bobote kur 2 kilo, dawane 45 cm
Maryam : Lair bobote 3,3 kilo dawane 48 cm

Kepapat
Fatih : Kulite putih bersih (nuruni mboke)
Maryam : Kulite sawo mateng (nuruni ramane)

Kelima
Fatih : Kupinge cap lang (siap2 mabuuuur) nuruni sekang keluargane mboke
Maryam : Kupinge bentuke biasa bae

Keenem
Fatih : Raine mirip mboke agi dong cilik (jere eyang...wong2 tangga umeh inyong...)
Maryam : Raine fotokopine ramane, angger dijejerna langka sing dibuang (Shohih akeh sing ngakoni)

Kepitu
Fatih : Mimi ASI kur sewulan bar kuwe mimi SGM (inyong mriang malaria, banyu ASI ne mampet)
Maryam : Alhamdulillah mimi ASI thok seprene, Insya Alloh ASI eksklusif 6 wulan terus tambah MPASI, ASI ne lanjut ngasi 2 taun (Amin)

Kewolu
Fatih : Umur 4 wulan lewih seminggu nembe teyeng kemureb maring sisih kanan
Maryam : Umur 4 wulan lewih seminggu wis teyeng kemureb maring sisih kanan, kiri, terus mbalik awak maning

Kesanga
Fatih : Umur 4 wulan wis diwei MPASI (inyong keweden fatih kurang gizi sebab ora nginum ASI)
Maryam : Umur 4 wulan urung maem MPASI

(semene disit...)

09 Januari 2009

Detinggal rakernas

Gemiyen setaun kepungkur tepate Januari 2008 inyong wis tau crita yah detinggal rakernas neng ramane maring Bali. Eh..siki koh inyong karo bocahan detinggal rakernas maning neng Bandung. Sebenere sih rakernas e mulai tanggal 12 ngasi 17 Januari 2009, tapi wingi wis mangkat, maring Surabaya disit, anu pesawate mabur gasik pisan jam 4.30 WIB, uput2 bar subuh, daripada keri mending nginep neng Surabaya, maring Surabaya numpak sepur Sri Tanjung sekang stasiun Jember jam 09.00 WIB. Mudun Jakarta langsung meng Cipanas Bogor ana training disit telung ndina kawit tanggal 9 ngasi 11 Januari 2009. Lah nembe detinggal sedina be krasane neng umah sepiiiiii, iya sih ana bocahan Fatih karo Maryam sing ora mandeg2 guli moni, tapi ya krasa sejen bae. Angger diitung-itung inyong wis detinggal rakernas ping telu, sing pertama gemiyeeen lagi esih neng Jayapura, urung ana buntute, rakernas neng Bali, sejatine wulan Juli 2008 ana rakernas neng Jogja tapine pas bareng karo lairan Fatih dadi ijin ora melu. Jadwal rakernas setaun pindo wulan Januari karo wulan Juli, tapi jere ramane angger rakernas sing wulan Januari sing seneng, lewih akeh happy...happy ne daripada meeting e. Anggeranu ramane cokan ngledeki inyong, mboook melas temen rika ra tau turu neng hotel, angger turu neng hotel bintang-bintang ndean kaya wong ndesa, wong kabeyan serba otomatis, hihihi inyong mbayang2na ya ndean bener kweh omongane ramane, jere ramane ana kamar mandi sing ora nana panthuran banyune apamaning bak mandi, dadi angger bar BAB apa BAK kudu nemu nggon sing pas karo sensor, ngadeg neng kono, banyune terus metu, angger kemajuan apa kemunduren semending bae ora bakal metu kuwe banyune. Alhamdulillah mbarang ramane macul neng perusahaan sing siki apa2 terjamin terus dadi nambah pengalaman, sing mikine ora ngimpi2a numpak motor mabur, siki wis bolak balik numpak angger pindahan loker apa mangkat mulih rakernas. Inyong ya semono uga, ra pernah babar blas ngimpi numpak montor mabur, eh Alhamdulillah gusti Alloh paringna kesempatan numpak, sing ora tau ngimpi2a maring Papua karo Batam Alhamdulillah bisa meng nganah. Biasane angger wis rong taun neng daerah endi terus ana pergantian loker, lah kiye sing cokan gawe seru, deg deg an arep depindah ngendi ya...? gemiyen pas neng Papua, inyong ndongane kon depindah meng Batam, eh syukur kelakon, ben kur 6 wulan terus depindah maning meng cabang anyar neng Jember (gemiyen cabang Jember neng ngisore cabang Malang). Tapi ya disukuri bae dipindah meng Jember, sayuran murah, kontrakan murah, ben ora diwei tunjangan kemahalan tapi ya Alhamdulillah ora tekor. Ramaneeee aja klalen bali kang Bandung nggawa olih2 ya....

08 Januari 2009

Speedy

Rong minggu kepungkur, sore-sore bali ngode karo jagongan neng ruang tamu ramane kandah miki tes mampir nonton pameran neng plasa telkom jalan gadjah mada Jember. Ana program nggo internetan sekang telkom sing ramane tertarik yakuwe telkom pre paid. Takon-takon maring sales e sing jaga eh jere sales e malah ora teyeng njelasna, apa ramane sing guli takon kakehen dadi sales e bingung. Akhire mudun terus takon maring CS e, eh malah kye lewih pinter guli njelasna, ya ramane betah guli takon (apa pedhe CS e wadon ndean dadi betah takon2). Njelasna ngalor ngidul malah ramane akhire tertarik masang speedy, tapi wong nggonku rung nyambung tilpun dadi ya kudu masang dimin. Takon2 jere masang gratis, kur mbayar administrasi 10.000 thok, jyan cocok maricok pas karo impen kyeh, angger gratisan tah gelem pasang kweh. Ramane ngomong maring CS e angger temenan gratis tah gelem pasang, angger nglomboni tah ya ora sida. Mbalik maning maring ngumah kyeh, urung be rampung guli crita2 neng ngumah ujug2 ana wong dodog dodog lawang, ditiliki deneng sih nganggo mobil kopegtel (koperasi pegawai telkom) siy arep ngapa ya??? Njur ramane metu, takon arep perlu apa, eh pegawe kopegtel e ngomong arep pasang kabel tilpun. Tuiiiing kepriwe critane koh wis arep dipasang kabel tilpun, wong daftar be urung, ngisi formulir ya urung, apamaning aweh syarat e, inyong karo ramane ya gumun karo gemuyu dewek, tapi ya wis ben jor na bae, kae pegawe khan kur nglakoni tugas ora ngerti urusan pendaftarane. Oalah Jember..Jember..kota sing aneh. Akhire ngesuke ramane teka meng telkom seperlu ngurus pendaftaran tilpun karo speedy, eh temenan koh masang tilpune gratis kur mbayar administrasi 10.000 karo materai 6.000 wis kuwe thok, langsung kring. Jere sih jaman siki akeh sing nganggo tilpun tangan dadi tilpun umah ra patiya payu, dadine nek ana sing arep pasang dengan suka cita telkom cepet2 masangna kabel, njajal angger neng kota2 gede kaya Jakarta apa Surabaya mesti angele pool masang tilpun umah, wis langka jaringane lah apa lah mbuh. Sing nginstal speedy ora bareng karo sing masang kabel tilpun, sejen wong, kye ramane gelem masang speedy ya sebab modeme gratis setaun, bar kuwe bisa dadi hak milike dewek, lah pokoke angger sing moni gratisan ya genah akeh sing mburu. Daripada tuku modem GSM larange poool ngasi setuja punjul, yah mending kye mboook? Let pirang ndina wong sing nginstal speedy ne teka, eh ndilalah koh kompine inyong ora nana LAN e apa mbuh kae lah inyong ra ngerti, akhire udan2 ramane ngoyos nggoleti kuwe barang, ngubengi kota Jember toko peralatan kompi langka sing bukak, akhire mampir meng rentalan kompi ne kanca ne. Alhamdulillah olih tapi anu bekas diregani 15.000, padahal angger sing anyar jere ngasi 50.000, yah lumangyan. Tapi angger ora kena dinggo ya kon diblekna maning, tapi Alhamdulillah teyeng dinggo kye buktine inyong wis bisa internetan karo mbah speedy. Wis jyan pokoke mbarang wis pasang speedy guli internetan jozz banget, loading e wuzz..wuzz..wuzz..ora kaya lagi nganggo modem tilpun tangan uthuk..uthuk gutul ngendi, kadang pedot neng tengah ndalan, lah pokoke ra kepenak. Matur nuwun gusti Alloh ingkang ngaturi rizki ngge ramane dados saged pasang speedy .......