27 September 2009

pitung dina seuwise lairan

anu kur nggo pengeling eling, sapa ngerti duwe anak maning......
seliyane nyiapna anggaran nggo tuku popok, minyak telon, bedak lan uba rampe liyane, perlu juga (kiye malah penting banget !!!) siap siap nggo nganakna acara pas dina kepitu sewise lairan yakuwe:

1. nasikah utawa cara ndesane inyong dijenengi aqiqah
lha sing perlu desiapna yakuwe anggaran nggo tuku wedhus lan bumbu bumbune,
nek anake lanang wedhuse loro lan nek wadon cukup siji baen
2. cukurane si bayi nek bisa de cukur gundhul
persiapane ya mung tuku silet utawa peso sing landhep nggo nyukure
3. nyiapna jeneng sing apik nggo si bayi
gari nggolet neng buku jeneng jeneng bocah sing de dol neng pasar utawa takon wong sing pinter njenengi bocah, sing penting jenenge apik lan ora mlanggar aturan agama
4. undang undang tanggane kon mangan iwak wedhus sing wis de masak utawa nek ora kober ya cukup de jujug jujugna baen maring tanggane (mayan ngirit ora ngumbaih pirng kotor heheh)
5. nek ora agi sibuk banget ya gagiyan baen ngetepet maring catatan sipil seperlu gawe akte lair ben ora kesingsal....