20 November 2016

Nggo pengemut emut

_*Nasehate Ustadz DR.Safiq Riza Basalamah, MA hafidzhullah*

*💥APA SIH SING DADI UKURAN SUKSESE WONG UMAH UMAH?💥*

Sebagean penginyongan nduwe pinemu utawa anggepan nek wong umah umah kuwe teyeng darani sukses angger wis duwe rong perkara yakuwe :

1) Duwe anak sing akeh,

2) Dunya bandhane akeh.

Apa kaya kuwe?

Ningen nek menurute islam lan kenyataan jane ya ora kaya kuwe leh

Ora ngandel? Kiye buktine :

1.Bale somaeh  'Aisyah Radhiallaahu 'anha ora deparingi anak turun...

apa mbanjutan dhewek ngomong nek bale somah kuwe ora tentrem? Ora begja? Ora bungah?

2.Bale somaeh  Fatimah Radhiallaahu 'anha mlarat pisan babagan dunya branane.

Saking mlarate Fatimah tau nahan kencot ngasi pirang dina ngantekan raine pucet kuning?

Banjur apa dhewek wani ngomong menawa bale somaeh dheweke meh bae bubrah? *YA JELAS BAEN ORA MBOKAN?*

Malah lanange dheweke (Fatimah) kuwe salah sewijine calon warga suwargane Gusti Allah Ta'ala
Masyaa Allah...

BENER, dadine wong wadon aja gemampang njaluk pegatan maring wong lanang mung sebab perkara perkara kaya sing neng dhuwur.
SEBAB ummahatul mukminin ora tau ngabot ngaboti lanange nganggo omongan sing ora apik

Semana uga dadine wong lanang aja gemampang ngomong *"Nyong ora duwe dunya, nyong ora pantes nggo ko hey bojone inyong..."*

Innalillaahi wa inna ilayhi rooji'un...

Ngerteni hey wong lanang, omongan kuwe toli malah wegah de rungu neng wong wadone rika padha.

Sebab para sahabate kanjeng Nabi ora padha nduweni sifat pungkes pengarepan.

*UKURANE UMAH UMAH SING SUKSES kanggone wong islam yakuwe*, *SEWISE NINGKAH, DHEWEKE* :

1. *Dadi tambah TAQWAne dheweke maring Gusti Alloh سبحانه وتعالى*

2. *Dadi tambah AMALAN2 SUNNAHe dheweke.*

3. *Dadi tambah SABARe maring sekabehe taqdire Gusti Alloh.*

4. *Dadi tambah semangate nekani majelis2 'Ilmu Allah.*

5. *Dadi tambah WEDIne sebab ngemut emut dina dheweke bakale pisah lan ngadhepi sidange Gusti Alloh sing adil.*

6. *Dadi tambah pengarep arepe wong sakeloron maring Gusti Alloh kon sangkane bisa mlebu lan de ningkahaken maning neng suwargane Gusti Alloh سبحانه وتعالى  ora nganggo hisab...*

Masyaa Allaah,
BaarakAllaahu fiikum

*De terjemahna secara bebas neng Ramanefatih sekang grup WA mesjid taqwa kebondalem kirimane ustadz Machfulyono*
               ___🍃🕋🍃_

09 November 2016

Kampung KB, Kabe Kabeh “KaBe”....Kampung KB, tembung kuwe sing siki dadi trending topic cara bocah gaule utawa kembang lambe cara wong penginyongane. Meh saben wektu neng balai penyuluhan, neng kumpulan kader lan uga neng Bapermaspkb Kampung KB dadi bahan dopokan utawa diskusi sing paling buket. Ana sing semangat mbahas kapan mbentuk pengurus lan launchinge, ana sing mumet mikir anggarane, ana sing bingung mbuh sekang endi mulaine lan ana uga sing wis mulai mikir kepriwe kelanjutane Kampung KB tembe mburine. Sing jelas Kampung KB siki wis ora bisa ucul sekang pedinane PLKB lan wong sing perduli program KB. Gelem ora gelem Kampung KB kudu sukses lan nggawa kasil kanggone program KB neng njerone nyejahterakna masyarakat.
Jan jane kepriwe sih sing dekarepna sekang anane kampung KB? Nek miturute piterang Kabid KB – KS, Slamet Hartono,SH wektu kegiatan “Pelatihan RR & Penyusunan Profil Kampung KB” neng Pendhapa Soepardjo Roestam Kecamatan Sokaraja winginane (27/10) kampung KB nduweni tujuan utama yakuwe ngrembaka utawa memasyarakate program KB neng njerone kauripan warga masyarakat kaya wektu jaman jaya jayane KB. Liwat kampung KB dekarepna bisa ndadikaken masyarakat duwe krasa lan rumangsa maring penting lan mampangate program KB. Sekabehane kegiatan masyarakat apa bae leading sectore sebisa mungkin de ubungaken karo program KB.
Siki mbarang wis akeh Kampung KB sing wis de bentuk lan de acarani pencanangane banjur arep kepriwe? Kuwe pitakonan sing wajib de jawab nganggo tindhakan nyata neng kaum penginyongan sing perduli program KB. Dhewek duwe kewajiban nganakna utawa nglanjutna kegiatan – kegiatan kemasyarakatan sing bisa denggo dadi sarana nyuksesna program KB. Mulai endhang endhong lan incang inceng maring dinas lan sektor liyane mbok sapa ngerti ana program sing bisa di sinergikena karo program KB. Silaturahime karo tokoh masyarakat lan tokoh agama sing dadi panutan warga kampung KB uga de sregepi lan dikerepi kon sangkane dheweke tambah gethel goli mbantu masyarakatna program KB maring warga. Advokasi maring Pemerintah Desa aja de kelalenna ben kebijakan pembangunan sing de tokna ndhukung lan nyengkuyung anane kampung KB sekegiatane. Pokoke kabeh polah lan kegiatan sing bisa dadi sarana nggo nyuksesna program KB ngadu lewih de unggahna kualitas lan kuantitase neng kampung KB
Minangkane program, kampung kb ngadu bisa de ukur kasil lan perkembangane. Lha sing bisa nggo ngukur yakuwe liwat anane Pencathetan lan Pelapuran sing delakoni kanthi tertib lan rutin. Lapuran sing de gawe kudu sesuai karo kahanan senyatane supaya bisa denggo ngevaluasi lan nemtokna langkah kingarepe maring kampung KB sing delpurna. Siki wis ora jamane gawe lapuran sing de gawe gawe nggo nyenengna sing duwe gawe walopun menggoke ngiwe. Siki jamane lapuran jujur senyatane ben apik tembe mburine.
 
(Ramanefatih)