30 September 2008

Ngesuk bada yah?

Alhamdulillah wis genah bada sidane ngesuk, meh kabeh sepakat tanggal 1 syawal tiba neng dina rebo tanggal 1 oktober, wis ora beda2 maning kaya taun wingi sing badane ora bareng, sing marakna mandan gawe kepriwe tumrape sebageyan wong. Nek miturut inyong dhewek tah ujarku nek badane bareng toli lewih grengseng, takbiran ya lewih rame, arep mangan mangan ya ora rikuh karo tanggane wong anu pancen wis wayaeh, arep ngendhong mesthi de sandhingi wong genah jere wis bada, wislah pokoke bada bareng lewih josss daripada bada dhewek2 kaya taun wingi

28 September 2008

Mudik ora mudik ya [ora] padha bae

Dhela maning bada, wong2 sing padha ngranto umume ya wis padha bali ndesa, tujuane silaturahmi karo sanak lan keluwarga, nyong ya jane kpengin melu kaya wong liya ningen urung bisa, anak esih cilik rong wulan be urung ana, daripada ngko neng dalan andon rekasa, dadi mendhing bada neng desane wong liya bena nelangsa, tapi bismillah baen lah ndeyan rampunga gole bada, sapa ngerti taun ngarep bisa, neng desane dhewek gole riyaya
mudik ora mudik pancen ora padha, gedhe cilik mesthi ana sing beda, kur kadhang ora tek rasa, kabeh kaya wis biasa, padhahal asline jelas ora biasa, lah tapi ya tek jorna daripada andon tambah nelangsa, pokoke sing jelas mudik ora mudik ya [ora] padha baen !

25 September 2008

Lan jan

Jyan kepriwe kiye, utang puasane inyong akeh temen, nyaure sing cokan mandan aras2en
eh ngomong2 badane tanggal pira yah? Urung becer kyeh, wegah umpel2an neng pasar wong anu agi prepegan soale

16 September 2008

Ngalem fatih lah, mumpung agi bombong

Alhamdulillah duwe anak 2 lanang wadon lucu2 lan lumrah2 ora ngrepoti pisan, sing mbarep si fatih bena esih umur 14wulan tapi jan pengertian pisan koh, ora rewel anggere lagi de sambi ngurusi adine yakuwe si maryam, polaeh cokan nggegeti lan merguyokna, athak uthuk ngetan ngulon ora gelem meneng, masalah mangan ya ora pilah pilih, apa sing de pangan rama biyunge ya mesthi gelem mangane, adus ora ngudu banyu anget, banyu adhem ya ora masalah, susu nek entong ya gelem de ganti madu apa susu kedele, turu ora ngudu de keloni nek wis ngantuk ya mapan dhewek, wislah pokoke jos pisan anake nyong kiye...Moga2 si maryam ya kaya kakange lah

14 September 2008

Tour de malang

Tanggal 10 wingi inyong ana keperluan maring malang, daripada ngebis sing marakna mumet inyong milih numpak motor etung2 karo turing, sekang jember mangkat bubar subuh kon ora patia panas, motor kirana winginane ya tes tek servis lan tek kumbah, ngeciput sekang jember liwat tanggul jatiroto lumajang, neng lumajang mandheg ngisi bengsin limolasewu perak, sekang lumajang ngenthirak nuju probolinggo liwat klakah, sekang probolinggo githir maring pasuruan liwat grati, neng grati mandan bingung dadi nyasar2 terut dalan cilik tapi alhamdulillah takon2 ya akhire ketemu pasuruan, neng pasuruan liren nglempengna beyekan sedhela, bar leyeh2 neng pasuruan banjur gipyak maring malang ora liren2 maning, tekan malang jam setengah sanga langsung mburu perlu ngasi jam 4 sore, sewise acara inyong karo kanca2 langsung maring resto konichi puncak dieng seperlu buka bersama, tekan nggon buka jam 5 sore lumayan suwe nunggu bukane, wong anu resto masakan jepang ya apa2 serba mentah lan kudu mbakar dhewek dadi jane ya anu ngrepoti, pas wayaeh buka mbarang de pangan jyan ora cocog blas karo ilat lan weteng banyumas, yakin nyong ora kpengin2a ngonoh maning nek ora de bayari