24 November 2009

Mblajari Anak Sinau


Dadi ibu lan nduwe anak kuwe fitraeh wong wadon, sapa bae sing arane wong wadon (qodarulloh)bisa meteng lan nglairna anak. Tapi sing arane ndidik anak, mblajari anak kon dadi bocah sing sholeh sholehah lan pinter ora kabeh wong bisa sabar, contone inyong bae, lair dadi anak bontotan, ora nduwe adi, ora tau ngrasakna kepriwe ngrumati bocah cilik, ujug2 mbarang mbojo terus dititipi Alloh bocah loro lanang wadon. Sing arane menungsa, ya inyong kelebu ngonoh, kadang yang ora sabar ngadepi tingkah polaeh anak2 ke inyong, apamaning anake inyong loro esih cilik2, sing mbarep Fatih siki umure 2 taun 5 wulan, sing keloro Maryam 1 taun 4 wulan. Senenge pada nggawe mboke stres...umpamane bae angger esuk2 umah wis rapih diberesi, eeeh...dolanan neng kranjang desuntek kabeh...bar dolanan ora gelem mberesi...angger deprentah kon mberesi Fatih sing wis pinter ngomong ana bae alesane, ngelessss.....tapi kiye bocah2 loro ora njengkelna thok polaeh...angger lagi lucu tur nyenengi yaaaa mboke guli ngesuni ngasi pipine entong (apa iya sih mboke???)Alhamdulillah Fatih dewei neng Alloh utek sing mandan nyanthelan (ngakune ramane jere keturunane deweke, blehhh!!!)neng ngumah nguja inyong ora ngingu TV, dadi aben ndina kuwe neng ngumah sing moni murothal Al Qur'an mulai suratan dawa ngasi juz 30 suratan sing cindek2....ndean gara2 aben ndina desetelna murothal, Fatih ora tek waraih bisa nirokna dewek, Alhamdulillah siki wis bisa ngpalna Surat Al Fatihah, Al Ikhlas, Al Khautsar, karo Annas, kuwe sing apal ayat kabeh sekang ngarep tekan mburi, angger suratan liyane urung apal kabeh, ana sing apal ngarep ayat, tengah2 apa mburine thok...ya inyong karo ramane ora maksa bocaeh kudu kon apal, sesenenge bocah bae, syukur apal ora apal ya genah urung wayaeh. Donga2 sedina dina ya Alhamdulillah wis ana sing apal, kaya donga arep bubu, arep maem, mlebu hamam (kamar mandi), metu hamam, donga angger ana udan, lan nguculi klambi. Metode inyong angger Fatih kon teyeng ngapalna donga2 ya pada bae kaya ngapalna suratan Al Qur'an, tapi ora nganggo MP3 apa winamp tapi lewat hp, dadi inyong ngrekam suarane inyong neng hp lagi maca donga terus Fatih kon nyekel hp ne demonikna, desetel ULANG AKTIF dadi monine deulang terus, sebab krungu terus terusan dadi ne ya apal dewek. Inyong karo ramane cokan ngucap Alhamdulillah dewei anak Fatih karo Maryam. Angger Maryam polaeh urung kaya mamase tapi ya alhamdulillah perkembangane cepet, gemiyen teyeng njagong dewek (ora dijagongna) umur 5 wulan, umur 10 wulan wis teyeng mlaku, dadi gemiyen ya lucu pisan esih cilik uthuk uhtuk wis teyeng mlaku. Siki angger arep BAB wis teyeng ngomong EE...EE...pepop (cebok)...angger Maryam sing penting inyong ngajari karo omongan terus tindakan terus InsyaAlloh teyeng jalaran ana sing dadi panutan lan bisa deconto...yaaa Alloh paringna kula kesabaran lan ketekunan ngrumat ingkang panjenengan nitipken teng kula, mugi2 dados lare ingkang sholeh sholehah....Amin

Blogspot

Alhamdulillah...blog e inyong wis teyeng dibukak maning...ujare inyong wingi gara2 diuthek2 dadi ora teyeng debukak...jebule gara2 pak thifatul sembiring yah...wis lah sing penting siki wis bisa ndopok maning neng kene...