12 Mei 2009

Papuma (Pasir Putih Malikan)


Tanggal 9 Mei 2009....tanggal abang....vesak day alias dina waisak.....asiiiiiik mlaku-mlaku maning. Dong winginane preian mlaku-mlaku maring galaxy, siki gentian arep mlaku2 maring watu ulo. Jajal siy daerah Jember kabeh arep deambaih, ora ketang kudu nunggoni tanggal abang disit, lah iya nek ora tanggal abang ya langka supire, wong supire mangkat macul siy ya. Inyong sekeluarga mangkat bar dhuhur, benaeh Fatih wis athak ithik ora sabar pengen gagiyan mangkat, ya mayuh lah mangkat....tariiiik.....wuzzzz metu ngumah ngisi bensin disit neng dalan teuku umar terus mbalik maring arah kota seperlu njukut fulus disit, terus laju maning ngliwati prapatan pasar tanjung belok kiri, terus mlaku ngliwati rumah sakit IBI...hotel Panorama...ana prapatan maning belok kanan maring arah Tegal Besar....teruuus mlaku ketemu pertelon belok kanan sing arah kecamatan Jenggawah. Ora krasa jebule watu ulo kuwe adoh yah....apamaning mlebu daerah kecamatan ambulu ora ngira udan gedeeee ketambahan dalane banjir, padahal pas neng Jember puanaaas banget. Siji...loro...telu...mlaku bae yuh....udan ora dadi alangan, jalan teruuuus. Eh lah dalah mlaku bae deneng udane ora mandeg-mandeg yah, duh ngasi kesasar, pas neng prapatan kecamatan Ambulu kudune lurus malah supire belok kiri, mbuh dalan maring endi, tapi ana mangpangate dadi weruh pesareane Brawidjaya, eh mbuh kuwe temenan pesareane prabu Brawidjaya temenan apa udu ya ora ngerti, wong neng gapurane ana tulisane BRAWIDJAYA gede kaya kuwe. Akhire mbalik arah, ketemu prapatan sing mau belok kiri maring arah watu ulo. Alhamdulillah udane mandeg, ngliwati daerah pesisir, khas banget hawane wis adem...angine adem...mlaku terus deneng siy ora jog-jog laut yah...eh ndilalah pas neng tengah dalan ana plang gede penunjuk arah ana tulisane TANJUNG PAPUMA, siji..loro..telu...uteke inyong karo ramane klop MARING NGANAH BAE....ya wis lah akhire ra sida maring watu ulo, mbelok maring kanan mlebu dalan sing jog papuma. AllohuAkbar...jebule dalane maeeen pisan (waca:kewalikane), dalane rung deaspal!!! Waduh dud duh turut ndalan goyang goyang kanan kiri karo lambene ora keri moni ngomongi ramane kon ngati2, watune nek deidek pada mlayu maras mbok kepleset. Jane pemandangan neng kanan kiri dalan Subhanalloh apiiik, wit2 jati pada jejer duwur pisan. Alhamdulillah akhire metu sekang dalan watu2, loket papuma wis keton, mandeg tuku karcis 11.000 wong loro, terus mlebu meng lokasi, wow!!! Dalane munggah ana 30 drajat ndean, ana tulisane GUNAKAN GIGI SATU, manut aturan pindah gigi siji, Allohuakbar manjat...jat...jat...terus temuruuuun subhanalloh...subhanalloh...manjat maning...temurun maning....Alhamdulillah jog nggon parkiran. Pemandangane subhanalloh apik pisan, pantai ijo bersih, bebas sampah, pasir putih terus ana watu2 gede sing jejer2, dadi kemutan kaya dong neng papua, iya kurang lewih ya kaya kuwe lah rupane. Inyong karo maryam njur jagongan neng panggonan sing biasa nggo jagongan, fatih karo ramane merek meng laut. Jere ramane....angger ombake teka karo njunjung sikil (wedi banyu) karo ngomong glundung...glundung...glundung...buzzz (ombake pecah neng pantai), he..he...kegawa gawa monine angger dolanan game zuma. Ora krasa wis mlebu wektu ‘asar, inyong karo ramane njur goleti mushola arep sholat ‘asar disit seurunge bali ngumah. Nah pas inyong sholat jere ramane kandah2 kandah karo bapak2 pengunjung papuma, sebenere watu ulo kuwe jejeran karo papuma, dadi neng sebelah kirine papuma, sekang papuma ya keton. Angger watu ulo sing ngelola pemda nah angger papuma sing ngelola perhutani. Ana rong dalan sing bisa jog papuma, sepisan dalan sing deliwati inyong karo ramane, ngliwati kebon jati sing dalane watu2, sing keloro liwat dalan aspal, tapi joge watu ulo, angger deterusna gutul papuma, lewat ngeneh bayare pindo, sepisan mlebu watu ulo mbayar, terus mlebu maring papuma mbayar maning. Angger liwat dalan watu2, mbayar sepisan mlebu papuma, angger arep nerusna meng watu ulo ora mbayar maning. Dadi kaya kuwe critane....Alhamdulillah mau liwat dalan watu2 dadi ora mbayar dobel2 yah...Wis rampung sholate, inyong sekeluarga bali ngumah, turut ndalan ngasi jog Jember udan bae, Alhamdulillah pas adzan maghrib wis tekan ngumah.