13 Januari 2008

De tinggal dhèwèkan

Wingi jam 1an awan inyong jujug ramanefatih maring terminal purakerta, dhèwèke arep lunga maring denpasar seperlu nekani kumpulan para kuli sing de anakna saben 6wulan sepisan, jyan rasane koh abot pisan ngesotna ramanefatih numpak bis dhewekan, wong biasane ngendi2 inyong disèngi eh siki enggane nyong de tinggal thila thilo dhewekan neng umaèh ninine fatih, lah mbuhlah tek gawe sante baen jajal...

09 Januari 2008

Mudik maring Jawa

Kulonuwun...nyuwun sewu kyeh kayong mandan suwe ora posting2, anu ora kober. Critane inyong se anak bojo lagi bali ndesa, wong tes ndandeng adoh pisan dadi bali pada akeh sing mburu kepengin ketemu. Apamaning siki baline nggawa buntut siji, ora weruh dong bayi ngerti2 wis gede. Inyong arep crita kyeh, perjalanan Jayapura-Jakarta-Margasana meh sedina sewengi, jane sih numpak montor mabure kur 7 jam, sing suwe sekang Jakarta-Margasana. Lagi sekang Ujung Pandang (Makasar)-Jakarta cuacanane mandan ora cerah, dadi neng njero montor mabur rasane wis ora karu-karuan pisan. Gemradag...kadang ijig2 mudun, munggah maning, goyang kanan goyang kiri, jan mbuh lah kayane arep tiba montor mabure. Anu ora biasa dadi inyong deg deg an lemes pisan, Fatih tek cekeli kenceng mbok ngasi gigal. Lambene inyong ngasi ndower bola bali nyebut. Sing tek gumuni ramane Fatih koh anteng adem ayem bae, tek takoni apa njenengan ora maras? Jere ganu wis tau ngalami sing lewih ngeri sekang siki, dadi ya sante bae. Sante bae..sante bae..mbaeh..jantunge wis kaya arep copot koh, ambekan be ngasi ngos2an saking wedine. Inyong dadi mbayangna setaun kepungkur penumpang Adam Air sing ilang nyemplung segara ndean kana2ne wedine kaya inyong, malah lewih2 ndean. Sukur Alhamdulillah bisa tekan ngumah Margasana waras slamet ketemu wong tua lan sanak sedulur ora ketang krasa lemese esih kegawa-gawa. Oalah buset..buset..