11 Juli 2014

Quick Count

nyong tah jane ora patiya gumun banget yakin mbarang siki krungu jere akeh pengamat sing meragukan kasil Quick Count kasil pilpres. jere ora independen lan sarat kepentingan lan thethek mbengek liyane. lha kawit jaman tembe slenthang slentheng arep mangsan pilpres be nyong wis ora patiya percaya nemen nemen maring kasil survey sing mesthine menurut pemikirane inyong sing cendhek ya ana mangsud dan tujuan tertentune leh. mol sih ana wong gelem geleme uthak uthek bedigas bedigis survey ning ora nana karepe. minim minime nek jere wong ndesane nyong tah, krigan be nek langka medange be wegah apamaning kiye anu sing jelas angel di arani krigan. jajal si ngonoh nek gelem rika tek jaluki tulung kon survey kira kira nek bar tangi turu wong penginyongan nyekel apa disit?. nek ora ya njajal tek bayar mangewu tapi rika kudu ngetung kacang ijo se rinjing ana pirang blinthi?. nek rika lagi mandan waras uteke ya ndean mesthine wegah ya.. lha siki balik maning maring lembaga survey, mol si rika esih percaya nek lembaga lembaga kae anu sejenis karang taruna sing apa apa modale kesambat. kae anu padha padha wong ngempani anak bojo leh lur, perlu mangan perlu urunan. dadi nek menurute nyong kasile kayangapa baen ya sebisa mungkin nyenengna sing mbayar leh, aja percaya nemen nemen

3 komentar:

maz djarwo mengatakan...

Genahan koh...pada mbelani sing mbayar kuwe lah Lembaga lembaga survene. malah ana sing duweke pendukung caprese. ya dadi tambah kena di waca kuwe hasil survene kayang apa....eh mbokene fatih jebul sering mengudara nang ndunia maya yah heheh

maz djarwo mengatakan...

assalamualaikum test koment kie

Mbokefatih mengatakan...

Wa'alaykumsalam om djarwo...matur suwun wis mampir...