30 Oktober 2016

Ora olih srandhalan neng kuburan

Kiye dalil de sunahnane nyopot srandhal pas ngambah kuburan, kaki ninine dhewek gemiyen ya jane cokan aruh aruh kon aja srandhalan pas maring kuburan, jebul ya ana haditse leh sedulur...


Deriwayatna sekang sahabat Basyir anake Khoshosiyah, deweke ngomong : "Nalikane nyong mlaku bareng karo Rosululloh, ana wong liwat lan mlaku neng kuburan nganggo srandhal, lha terus Rosululloh aruh aruh : hey wong sing duwe srandhal , copot srandhalmu !!!, wong mau mbanjur nylinguk, mbarang ngerti kuwe Rosululloh sing aruh aruh, dheweke langsung nyopot lan mbuang srandhale"

(Hadist Riwayat Abu Dawud, de shohehna neng Syeh Al Albani)

Tidak ada komentar: